För dig som jobbar inom professionen

Vilken fluorkoncentration ska man välja?

Kliniska studier visar att en högre fluorhalt i tandkräm (1500 ppm F) har en bättre kariesreducerande effekt än en lägre (500-1000 ppm F) (SBU 2002: Att förebygga karies). Man kan förvänta sig ett liknande dos-responssamband när det gäller fluorsköljning, det vill säga; att en högre koncentration av fluor i lösningen har en bättre effekt mot karies än en lägre. 0,2% NaF ger initialt cirka 4 gånger så mycket fluor som 0,05% NaF, se graf B. För vuxna med ökad kariesrisk eller problem med compliance rekommenderas därför den högre fluorkoncentrationen med 0,2% NaF för dagligt bruk.

Graferna visar medelvärdet av fluorkoncentrationen i saliven under 30 minuter efter sköljning med 10 ml fluorsköljvätska. Testet gjordes av 10 personer som sköljde med en 0,05% NaF- och en 0,2% NaF-fluorsköljvätska. Sköljningen varade under 1 minut. Graf B är logaritmerad för att tydligare visa skillnaden under den senare fasen av förloppet. 
0,2% NaF ger initialt cirka 4 gånger så hög fluorkoncentration som 0,05% NaF. Fluorhalten i saliven är förhöjd under hela observationsperioden (vilket tydligast framkommer i grafen där värdena är logaritmerade (Graf B)). Man kan förvänta sig förhöjda fluorhalter i munhålan i flera timmar efter sköljning med 0,2% NaF.

*ppm = part per million

 

Vem behöver skölja med fluor?

Alla som har en förhöjd kariesrisk behöver ett extra fluortillskott utöver vad de får via fluortandkrämen för att bibehålla en god munhälsa. De grupper som har en ökad kariesrisk är till exempel de som:

  • redan har mycket karies och fyllningar
  • har tandställning
  • har känsliga tandhalsar
  • har nedsatt salivsekretion
  • ofta småäter (äter/dricker mer än 5 gånger/dygn)
  • är torr i munnen
  • har blottlagda rotytor

 

graf1graf2