Om fluor

prod_landningssida_starka_tander

Fluor är ett grundämne som finns överallt i naturen, i till exempel vatten, te och fisk. Idag är fluor mest känt för att det finns i olika tandvårdsprodukter tillsammans med olika saltföreningar.

Fluor verkar kariesförebyggande på två sätt, dels stärker det tandemaljen och blottlagda rotytor, dels kan befintliga kariesangrepp utvecklas långsammare eller helt stanna upp med tillförsel av fluor.

Kliniska studier visar att en högre fluorhalt i tandkräm har en bättre kariesreducerande effekt än vad tandkrämer med lägre fluorhalt har.* Detsamma antas gälla för övriga fluorprodukter.

Matrisen nedan visar olika produkters fluorkoncentration i relation till varandra.

* SBU 2002: Att förebygga karies).

 

prfluor1